Годишно собрание на Македонското здружение “Вардар” од Ниш

Во големата сала на месната заедница “Чаир” во Ниш, се одржа редовното годишно собрание на Македонското здружение “ВАРДАР” од НИШ. Членовите на Македонското здружение “ВАРДАР” усвоија извештај за работа и завршна сметка на здружението за 2016 година и донесоа програма за работа во 2017 година.

Измина плодна година со активности на здружението и се надеваме на уште повеќе активности годинава. Ќе продолжиме да се дружиме и да ги одржуваме и афирмираме македонскиот јазик култура и историја во Србија како наша втора татковина. Во Македонија се нашите корени и вечно ќе ги одржуваме врските со родината, – рече претседателот на здружението Благе Петрушевски.