Компанијата “Veridos GmbH” внимателно го разгледа барањето испратено од Централниот совет на Македонците во Германија за обезбедување пасоши

Компанијата “Veridos GmbH”, лидер во областа на сигурниот идентитет, внимателно го разгледа барањето испратено од Централниот совет на Македонците во Германија за обезбедување пасоши.

Господинот Роберт Кленкоски, Претседател на Централниот совет на Македонците во Германија, преку писмо до господин д-р-Инг. Стефан Хофшен, Управен Директор на “Bundesdruckerei Gruppe GmbH”, изрази загриженост поради можни одложувања во испораката на пасошите од истата компанија. Ова претставува сериозен проблем за македонските граѓани кои треба да ги подноват своите идентитетски документи.

Господин Марк-Џулијан Сиверт, Управен Директор на “Veridos GmbH”, експлицитно го истакна значењето на временската точност во испораката на пасошите за македонските граѓани. Компанијата активно работи за решавање на можни пречки и обезбедување на брза достава на пасошите. Важно е да се истакне дека до сега не се забележани закаснувања во испораката на обрасците за пасоши.

Поставува се прашањето: Доколку нема закаснувања во испораката од “Veridos GmbH”, можеби долгото чекање за нови пасоши е предизвикано од ограничени капацитети во македонските институции? Дополнително, чекањето за апликации во македонските амбасади во Германија, како што е случајот во Бон, е израз на сериозен проблем.

Апсурдно е фактот дека македонските граѓани можат да патуваат со возачка дозвола и да гласаат со пасош со натпис “Република Македонија”, но не можат да излезат од својата земја или да патуваат од дијаспората за да учествуваат на изборите. Затоа, Централниот совет ги поканува сите пратеници во македонското Собрание да предприемат брзи законски мерки за враќање на слободата и мобилноста на граѓаните.

Централниот совет на Македонците во Германија енергично апелира до Собранието и Владата на Република Македонија да преземат неодложни мерки за обезбедување на основните човекови права и решавање на проблемот со разликата помеѓу возачките дозволи и пасошите.

За дополнителни информации или прашања, ве молиме контактирајте:

Централен Совет на Македонците во Германија e.V.
Mühlenstr. 8a
D-14167 Berlin

Тел.: +49 30 6098296-0
Е-пошта: info@zentralratdermakedonen.de
Интернет: www.zentralratdermakedonen.de

Централниот совет на Македонците во Германија е непрофитно и невладино здружение кое се залага за интересите и правата на македонската заедница во Германија. Со седиште во Берлин и со долгогодишна традиција на промовирање на културните, општествените и политичките каузи, Централниот совет ги застапува интересите на Македонците во Германија.

За “Veridos GmbH”: Како заедничко предпријатие помеѓу “Bundesdruckerei GmbH” и “Giesecke+Devrient”, Веридос нуди широк портфолио на производи и услуги, вклучувајќи пасоши, лични карти, здравствени карти и софтверски решенија за безбедни идентификации.

Advertisement