Македонците во Албанија во село Горно Крчиште обласата Полени го одбележа патронот на црквата “Свети Спас” (ФОТО)

Македонците од Горно Крчишта, областа Полени традиционално го оддбележaa христијанскиот православен празник Вознесение Христово-Спасовден,  патрон на селската црква.

Со цел да може да присуствуваат поголем број Македонци иселени од ова село, како и нивни потомци одбележувањето кое се одржа во црквата “Свeти Спас”, беше денеска.

На одбележувањето  се одржа и богослужба на македонски јазик каде присуствуваа Македонци од Ербеле и Крчишта и Македонци со потекло од овие села а кои се исселени во различни градови на Албанија и Македонија. Богослужба македонски јазик одржа свештеникот Ристо Камбуроски по потекло од Крчишта.

Црквата е изградена во 1232 година и  е споменик на културата. За време на режимот на Енвер Хоџа била претворена во магацин. На 13 јуни 2009 година црквата “Свети Спас”, е преосветена а одредени неопходни градежни активности се реализирани со помош на Македонците од Крчишта посебно на Левко Радевски, по потекло од Крчишта а живееше во Дебар, како и фамилијата Богдановски. Селата Крчишта и Ербеле се македонски села кои се наоѓаат во областа Поле, оддалечени 10 километри од Дебар.

Со поделбата на Македонија, во 1913 овие села припаѓаат на Кралството на Србите, Хрватите и Словенците (СХС) а од 1925 заедно со областа Голо Брдо потпаѓаат под Албанија, додека за возврат Кралството на Србите, Хрватите и Словенците го добива манастирот „Свети Наум“.

Денеска во овие села се останати неколку македонски семејства, додека останатите Македонци, како што, под различни притисоци се преселени во други места и им е узурпиран имотот. Овој притисок го чувствуваат и преостанатите македонски фамилии останати во овие села.

Иако овие Македонци се раселени низ Албанија сепак не го забораваат своето македонско потекло и одлично го зборуваат македонскиот јазик.

 

Advertisement