Македонија дел од саемот на пчелари во Корча

Денес, на Светскиот ден на пчели, меден месец беше организиран со иницијатива на Здружението на пчелари од округот Корча и со поддршка на окружниот совет на Корча и општината Корча. Овој празник ги направи пчелари од различни земји заедно не само Албанија, туку и од Македонија, Косово, и Грција. Настанот беше придружуван од саем за пчелари, кои изложуваа мед производи, како и разни алатки потребни за бобра.