Македонка од Албанија: Песна за Александар Македонски, пеена во Бобоштица, Корчанско (ВИДЕО)

 

Песна за Александар Македонски, пеена во Бобоштица, Корчанско, на корчански дијалект, кој ја опфаќа крајната југозападна граница на македонскиот јазик. Песната е запишана од Елпи Манчо.

“Кога беше болен Александар

пита да пие една чеша вода

македонска и рече,

да го чу све империјата аманет

оставам, шо гробот мој е Македонија

Европо разбуди се, отвори книгата

бјела таму се пиши имјето Македонија

ние не сме Грци, Срби и Бугари”