Македонски клуб “Илинден”-Лацен, Хановер со ново раковоство

Македонски клуб “Илинден”-Лацен, Хановер на редовно годишно собрание што се држи на 17.11.2019 година за мандадниот период 2019 – 2020 година за Претседател на Македонски клуб “Илинден”-Лацен, Хановер е избран г-дин Живко Лазаров, за потпретседател г-дин Васе Трајков, благајник г-дин Ване Петров, за секретар г-дин Стевче Ангелкоски. Македонски клуб “Илинден”-Лацен, Хановер ќе работи на заштита на етничкиот, јазичниот, културниот и верскиот идентитет на Македонците во Сојузна Република Германија.