Нова поетска книга на Димче Шипинкаровски „Татков аманет”

Во издание на Здружените за литература, култура и наука „Бран” од Струга, излезе од печат најновата книга на поетскиот ерудит Димче Шипинкароски, „Татков аманет”.

Димче Шипинкаровски е добитник на награда, за 2022 година, на престижната поетска манифестација „Антево Слово”, која се доделува во чест на истакнатиот македонски поет Анте Поповски.

Уредник на изданието е Борче Панов, додека профсор д-р Христо Петрески, претседател на Друштвото на писателите на Македонија, во посебна рецензија, прави осврт на творештвото на Шипинкаровски.

Покрај насловната песна, посветена неговиот покоен татко, писателот, поет и есеист Петко Шипинкаровски, Димче Шипинкаровски, остава белег во македонската поетска ризница, уште и со песните „Испустено огниште”, и „Голем ангелу од Небрегово”, посветени на Блаже Конвски, потоа „Нож в грб”, посветена на Коле Чашуле, како и со бројните лирски записи, како во песната „Вака зајдвит сонцето во Струга”.

„Еден од новите современи македонски автори е и Димче Шишпинкаровски, поет од Струга, кој, преку својата поетска книга ‘Татковиот аманет’, презентира поезија создавана во 2020 и 2021 година. Во неговите свежи, доживеани и искрени песни, тој ја раздиплува целата своја интима, исполнета со немир, страст и пркос, пишува, меѓу другото, професор д-р Христо Петревски, во рецензијата насловена ‘Чинот и радоста на создавањето’”, пишува Веле Митановски.

Advertisement