Општина Булќиза ја подобрува патната инфраструктура за Македонците во село Лешничани областа Голо Брдо (ФОТО)

Општина Булќиза продолжи со работата за отворање и рехабилитација на патиштата во село Лешничани и Мало Острени, административна единица Острени, областа Голо Брдо. Работни тимови од Дирекцијата за комунални услуги, комунални и административни служби интервенираа за систематизирање на патиштата на ова село, за да продолжат секаде каде што е потребно. Општина Булќиза максимално ги користи сите расположливи капацитети за подобрување на патната инфраструктура на целата нејзина територија.

Ова е прв пат да се инвестира во овој пат од пропаѓањето на тоталитарниот режим. Има 40 семејства и околу 240 жители кои ќе имаат корист од овој проект на Општина Булќиза.

Инвестирањето во областа Голо Брдо е од витално значење за жителите поради географската положба што ја има областа Голо Брдо. Во областа Голо Брдо, распослани се 22 села, населени со Македонци.

 

Advertisement