Оригинален документ од 1991 година за регистрација на Организацијата за заштита на човековите права на македонското малцинство во Албанија 

Оригинален документ од 22.2.1991 година барање до Министерството за правда за регистрација на Организацијата за заштита на човековите права на македонското малцинство во Албанија „ДП“ (ДРУШТВО ПРЕСПА) еден од многуте документи што ги имам за Македонците во Албанија. Eден од многуте документи за постоењето на Македонците во Republika Албанија, што го објавува Никола Ѓурѓај, претседател на македонското друштво “Илинден“ -Тирана.

Извор: Генерална дирекција на архиви на Албанија

Advertisement