Партија на турско малцинство во Западна Тракија во посета на припадниците на македонското малцинство во Егејска Македонија

На 3 февруари 2022 година, претседателот на Првата и единствена политичка партија на муслиманското турско малцинство во Западна Тракија, Чигдем Асафоглу се сретна со претставниците на македонското малцинство Евгенија Нацулиду и Архимандритот Никодим Царкњас, основачите на „Крсте Мисирков“ на „Движењето за промоција на македонскиот мајчин јазик“, кое делува на македонското малцинство во областа Воден.

На средбата, која ја одржаа во пријателска атмосфера, се разговараше за актуелните проблеми на двете малцинства, како и за идната соработка и работа на овие две малцинства.

Би сакале да им се заблагодариме на припадниците на македонското малцинство во Егејска Македонија на македонското малцинство што не примија како гости и да ја информираме јавноста дека нашите контакти ќе продолжат, имајќи го предвид фактот дека во мултикултурна земја со различно етничко потекло, се оценуваат за доброто на земјата ќе донесе богатство и демократија еднаквост на општеството во секоја смисла./https:/www.milletnews.com/

Advertisement