Петар Богдан, Македонец основоположник на Албанската книжевност строго чувана тајна (ВИДЕО)

Петар Богдани е Македонец е строго чувана тајна, а неговите дела се преведувани на албански и други јазици со одбегнување или искривување на висинското потекло на овој голем филозоф. Пјетер Богдани на книгата која е сочувана до денес и се држи како стого доверлива тајна, печатена во 17 век, е потпишан како Pjeter Bogdani – Macedone или во превод Петар Богдани- Македонец. Делата пишувани од Богдани се капитални дела од особено значење за Албанската книжевност, а се до овој момент не се споменува дека е Македонец. Петар Богдани неговите дела ги пишува на Италијански јазик, а дел на насловите и имињата ги пишува на кирилица.

Петар Богдан или на Албанската јавност наметнат како Пјетер Богдани (1630-1689), е познат како Пјетро Богдано, и е најоригинален писател на почетокот на литературата во Албанија. Тој е автор на Cuneus Prophetarum (Групата на пророците), 1685 година. Роден е во близина на Призрен околу 1.630, се школувал во традициите на Католичката црква на која тој ја посветува цела негова енергија.

Неговиот чичко  Богдани Андреа (1600-1683) бил архиепископ на Скопје. Се школувал во Бугарија, а потоа студирал во илирскиот колеџ Loretto во близина на Анкона. Од 1651-1654, тој служел како парохиски свештеник и 1654-1656 студирал на колеџот на Пропаганда во Рим, каде што дипломирал како доктор по филозофија и теологија. Во 1656, тој бил именуван за епископ на Скадар, позиција на која се одржал дваесет и една година, а исто така бил назначен за администратор на Архиепископијата на Antivari (Бар) до 1671. За време на повеќето проблематични години од турско-австриската војна, 1664-1669, тој се криел во селата Barbullush и Rjoll во близина на Скадар. А во Rjoll, во близина на пештерата, во која тој се сокривал се уште е запишано неговото име.

Во 1677 година, тој го наследува неговиот чичко како Архиепископ на Скопје и администратор на Кралството Србија. Неговите религиозни ревности и патриотски плам го чуваат во расчекор со турските сили. Тој продолжува во Ragusa (Дубровник), од каде што го продолжува патешествието во Венеција и Падова, земајќи ги и неговите ракописи, со себе. Во Падова е поканет од кардиналот Грегорио Барбариго (1622-1697), кој служел во Рим. Барбариго кардинал, па бискуп на Падова, бил одговорен за прашања во Црквата на исток и имал силен интерес за културите на Ориентот, вклучувајќи ја и Албанија. Тој исто така основал печатница и поседувал печатарска преса во Падова, која служела за потребите на ориенталните јазици и имала фонтови за хебрејски, арапски и ерменски. Барбариго бил спремен да му помогне на Богдани во вториот историски потфат.