Преспа природа преку границите (ВИДЕО)

Преспа е првата прекугранична заштитена област на Балканот која опфаќа 3 национални паркови и 3 држави. Со заедничка декларација трите држави се обврзаа дека заедно ќе работат на заштита и одржлив развој на Преспа.

Зачувувањето на животната средина, на прекрасните пејзажи, споменици и живеалишта од друга страна не може да се потпре само на соработката на невладиниот сектор, туку бара цврста определба на властите за заштитата на оваа природна убавина која ги надминува границите на една држава. Областа Преспа е населено со македонско население.

Преспанскиот регион го делат три држави, но има само една иднина. Новиот документарец од серијалот „Дома“ го изработи Институтот за комуникациски студии.