Се одржа традиционалниот куп во борење “Голо Брдо 2019 година”

Денска во село Големо Острени областа Голо Брдо се одржа традиционалниот куп во борење “Голо Брдо 2019 година”. Настанот беше поддржан од страна на Општина Булќиза во тесна соработка со Здружението за борење Голо Брдо и Албанска Федерација за борење. Манифестацијата помина во прекрасна атмосфера со традиционални песни и ора од областа Голо Брдо, првак на купот е Ардит Канџа од село Требиште, Голо Брдо се доделиа и почесен сертификати за ветераните борачи, првак Натпревари имаше во различни возрасни и категории сите борачи беа од областа Голо Брдо. На собирот учестува Македонци од областа Голо Брдо.