Се отвори архивата на поранешната тајна полиција во Албанија

Влада ја отвори архивата на поранешната тајна полиција Сигурими, повеќе од 25 години по падот на комунизмот. Во архивата на Сигурими се наоѓаат милиони страници документи и десетици илјади досиеја. Во декември 2016 година, основано е независно тело, задолжено преку архивата да ги води оние кои сакаат да ја истражат судбината на своите сакани или да испитаат некоја туѓа.

Телото, исто така, е овластено за издавање „потврди за несоработка“ со комунистичкиот режим, што денес е услов за која и да е јавна должност. Многу документи се уништени во транзицијата, но и потоа, изјави поранешниот директор на архивата на Министерството за внатрешни работи Кастриот Дервиши. Тој дополни дека нема да биде лесно да се утврди вистината, но дека е важно до неа да се дојде, со цел да се откријат сите аспекти, на, како што вели, еден од најрепресивните режими во 20. век.