Се спроведе акција за чистење на црквата Св. Преображение во село Ербeле, областа Полени, Маќелара (ФОТО)

Се спроведе акција за чистење на црквата Св. Преображение во село Ербеле, областа Полени, Маќелара. Имено, расчистувањето на црквата се спроведе од македонското семестово Постоли.

Овој божји храм е изграден 12 век и како споменик на културата под заштита на државата е од 1973 година. Ѕидовите се изградени од камен поврзани со варен малтер. На нив има ретко вредни фрески но истите се оштетени. Селото Ербеле, областа Полени, Маќелара припаѓа на околијата Пешкопеја.

Македонско друштво “Илинден”-Тирана искажува големо благодарност до македонското семестово Постоли чија долгогодишна лоза е од ова село што се грижи за одржуваето на црквата Св. Преображение.

Advertisement