Судот во Благоевград ја забрани Македонското граѓанското здружение за заштита на основните индивидуални човекови права

Одлуката на судиите е на инсистирање на обвинителството, бидејќи е докажано дека здружението го крши бугарскиот устав. Оценувајќи ја содржината на статутот, судот утврди дека има предуслови за престанок на здружението, со образложение дека некои од целите и средствата формулирани во неговиот статут се во спротивност со уставните текстови. Уставот на државата забранува привилегии врз основа на националност, етничка припадност, потекло, коментира Окружното обвинителство во Благоевград.

Сепак, целите наведени во статутот на здружението сугерираат постоење етнички групи и повик за заштита на особеноста и зачувување на македонската етничка група, преку регистрирани средства – зачувување и заштита на македонската кауза. Така презентираната активност на здружението е насочена против единството на бугарската нација и територијалниот интегритет на нашата земја како основен уставен принцип. Покрај тоа, постои сугестија за постоење на обесправено етничко малцинство во Бугарија или друга таква етничка група на којашто има потреба друга заштита различна од државната и институционалната заштита според Уставот.

Во суштина, повикот за одбрана и заштита на самоидентификуваните како Македонци, со наменети цели и средства за да се постигне тоа, е насочен и против единството на бугарската нација и против територијалниот интегритет на земјата. Во исто време, само политичките партии имаат својствени цели и активности што се однесуваат на промени во унитарниот карактер на државата, територијалниот интегритет и единство на нацијата. Според Уставот, тие не можат да ги користат граѓанските здруженија. На 21 август минатата година се одржа состанок за формирање на непрофитно здружение – „Граѓанско здружение за заштита на основни индивидуални човекови права“.

Според усвоениот статут, нејзината главна цел е „заштита на човековите права на Македонците и другите етнички малцинства во Бугарија“. Исто така беа посочени средствата за постигнување на поставените цели. Со акт на Агенцијата за регистрација е регистрирано здружението со седиште во Благоевград. По интервенцијата на државното обвинителство, судот ја избриша регистрацијата.

Advertisement