Tag Archives: Главен уредник: Никола Ѓурѓај

Ексклузивно интервју за македонскиот весник „Илинден“ со господин Халит Хабип Оглу, претседател на Федерацијата на Западно – Тракиски Турци во Европа и потпретседател на ФУЕН

Македонски весник „Илинден“: Господин Халит Хабип Оглу, ве молам претставете се на нашите читатели. Роден сум во Грција во 1965 година како дете од семејство кое потекнува од турската заедница во Западна Тракија. Израснав во Герамнија каде моето семејство емигрираше кога бев мал, поради лошата политичка и економска состојба на Западна Тракија. Женет сум со три деца, а по професија ...

Read More »