Tag Archives: голема македонија

Ден на македонската револуционерна борба 23 октомври 1893

Во 23 октомври 1893 година е одржан првиот состанок на основачите на МРО (подоцна Внатрешната Македонска Револуционерна Организација – ВМРО) на кој заеднички ја прифатиле и се обврзале да се борат за идејата, дека е потребна подготовка и водење на организирана револуционерна борба за слобода на Македонија и создавање на национална држава на македонскиот народ. Основите на Организацијата со цел обединување ...

Read More »

Македонија: 106 години од Букурешкиот договор

На денешен ден, пред 1О6 години, на 10 август 1913 година, во Букурешт, Романија, завојуваните страни во Првата и Втората Балканска војна 1912-1913 година, потпишаа мировен договор, познат како Букурешки мировен договор, со кој се санкционира поделбата на Македонија и Македонскиот народ меѓу Бугарија, Србија и Грција, дел остана и во Албанија. На Меѓународната конференција во Букурешт од 28 јули ...

Read More »

Едно име имаме – Македонија

Покрај Егеј Македонци покрај Вардар Македонци и под Пирин Македонци славно име, непокорно. Едно име имаме во душата го носиме за тебе живот даваме о, Македонијо. Како ширни полиња а до небо планини реки златоносни а езера бисери. Едно име имаме во душата го носиме за тебе живот даваме о, Македонијо. Мајко Македонијо, балканска убавице, кој се роди во тебе ...

Read More »

Професорката од  Универзитетот „Гоце Делчев“ – Штип Ана Никодиновска Крстевска  предаваше за Македонија во Неапол

По покана на проф. Џузепе Каталди, професор по меѓународно јавно право од Универзитетот во Неапол „Ориентале“, во рамките на предметот по Меѓународно јавно право, доц. д-р Ана Никодиновска Крстевска одржа предавање на тема „Македонија и Европската унија“. Во рамките на предавањето беше опишана меѓународната позиција на Република Македонија и нејзините евроинтегративни процеси. Студентите од Неапол покажаа голем интерес за темата, ...

Read More »

105 години од Букурешкиот договор

На денешен ден, пред 105 години, на 10 август 1913 година, во Букурешт, Романија, завојуваните страни во Првата и Втората Балканска војна 1912-1913 година, потпишаа мировен договор, познат како Букурешки мировен договор, со кој се санкционира поделбата на Македонија и Македонскиот народ меѓу Бугарија, Србија и Грција, дел остана и во Албанија. На Меѓународната конференција во Букурешт од 28 јули ...

Read More »

Тодор Петров: Атина има министерство за окупираниот дел од Македонија

Северна Грција се употребува како географски термин којшто ги означува северните делови на Република Грција. Географскиот термин “Северна Грција” главно означува два северни региони: Македонија и Тракија, окупирани во Балканските војни 1912-1913 година. До 1912 година Македонија, Тракија, Епир и Тесалија никогаш не биле дел од Грција, односно никогаш не биле грчки! До 1912 година Македонија никогаш не била грчка! ...

Read More »

23 октомври – Ден на македонската револуционерна борба

Во 23 октомври 1893 година започна сагата наречена ВМРО. Внатрешната Македонска Револуционерна Организација која веќе со генераци испишува страниците на македонската историја. Сага за Македонската револуционерна борба за ослободување на Македонија и создавање на национална држава на македонскиот народ. Основите на Организацијата со цел обединување на националните сили на македонскиот народ и започнување организирана борба за исполнувањето на вековниот сон ...

Read More »