Тркалезна маса во националниот парк Преспа за истражување и следење на животните со скриени камери

Друштво за Заштита и зачувување на природната средина во Албанија (ППНЕА) и партнерите од ПреспаНет Македонското еколошко друштво (МЕД) и Здружението за заштита на Преспа (СПП) објавија почетокот на прекугранично истражување и следење на животните со скриени камери во националниот парк Преспа.

Во месеците октомври-декември 2018 година, Друштво за Заштита и зачувување на природната средина во Албанија (ППНЕА) заедно со партнерите на ПреспаНет ќе спроведат истражување за кафеавата мечка во овој парк.

На 10 и 11 октомври, Друштво за Заштита и зачувување на природната средина во Албанија (ППНЕА) одржа координативни состаноци со претставници на национален парк во Мала Преспа.  ППНЕА има за цел да ангажира волонтерски студенти и млади луѓе од Преспанскиот регион да се приклучат на тимот за следење на теренот, па затоа се очекува да се организираат некои информативни средби со млади луѓе во Мала Преспа и во регионот Корча. Во областа Мала Преспа е населено со македонско население.