Акцијата ја покрена британската полиција и во неа учествуваа полициите на 16 земји членки на ЕУ, како и Исланд и Швајцарија. Акцијата траела од 17. до 23 . јуни и во ена биле проверени 127 000 лица , 63 800 возила и 1100 локации.

Во акцијата учествувале 4 567 полицајци од сите родови на полицијата , вклучително и поморска и аеродромска.

Биле идентификувани 206 потенцијални жртви , меѓу кои 53 малолетници , а овие активности овозможија да се покрене 31 случај за трговија со луѓе .