Владата на Македонија ќе додели 50 стипендии за студенти со македонско потекло кои живеат во држави на Балканот

На денешната седница Владата донесе Одлука за доделување на вкупно 50 стипендии на припадниците на Македонско национално малциство кои живеат во државите на Балканскиот Полуостров кои ќе се запишат како редовни студенти на државните универзитети „Св. Кирил и Методиј” – Скопје, на Универзитетот „Св. Климент Охридски” – Битола, на Универзитетот „Гоце Делчев” – Штип, на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле” – Охрид, на Универзитет „Мајка Тереза” – Скопје и на Универзитетот во Тетово во студиската 2020/2021 година, соопшти владината прес-служба. На оваа седница, како што е наведено во соопштението, е донесена и Одлуката за утврдување на бројот на стипендистите и висината на стипендиите за ученици запишани во средните училишта во Република Македонија за учебната 2020/2021 година.