62 конгрес на Федералната унија на европските националности

 

Во Клуј-Напока Република Романија од 17-21 мај 2017 година ќе се одржи 62 конгрес на Федералната унија на европските националности (ФУЕН). Конгресот ќе биде организирани од Демократскиот сојуз на Унгарците во Романија членка на ФУЕН во соработка со организацијата на Власи во Руманија и Унгарската граѓанска партија. Главните теми на Конгресот ќе бидат проблемите на малцинствата, предизвикот на модерноста и иновации за малцинствата заедниците, нивниот придонес во европскиот културен и јазичен наследство, и перспективата на автономија во Централна и Источна Европа. Македонско друштво ”Илинден”-Тирана како рамноправен член ке учестува на конгрес во Клуј-Напока, Романија. Македонско друштво ”Илинден”-Тирана од 16.05.2015 година е член на Федералната Унија на Европските Националности.

 

 

Advertisement