Ексклузивно интервју за македонскиот весник “Илинден“ со г-дин Роберт Кленкоски, Претседател на Централен Совет на Македонците во Германија

 Македонски весник “Илинден“: Господин г-дин Роберт Кленкоски, ве молам претставете се на нашите читатели.

Ви благодариме за честа и можноста да разговараме за прашања кои не обединуваат нас Македонците и целите на Централниот Совет на Македонците во Германија. Накратко, јас сум Роберт Кленкоски, роден во Берлин 1973 година и израснат во Германија. Со гордост го носам моето македонско наследство и сум сопруг и татко на две деца. Како претседател на Централниот Совет на Македонците во Германија, со задоволство стојам на располагање за ова интервју и сум отворен за вашите прашања.

Македонски весник “Илинден“: На нашите читатели секако ќе им биде интересно да го опишете историјатот на Централен Совет на Македонците во Германија.

Историјатот на Централниот Совет на Македонците во Германија се гради врз основа на стремежот и ангажманот на македонската заедница во Германија да го заштити и промовира македонското наследство, култура и идентитет. Советот беше основан на 3 октомври 2019 година како резултат на многу години на организиран труд и напор на нашите сограѓани. Централниот Совет на Македонците во Германија има за цел да ги заштити правата и интересите на македонската заедница во Германија и да ја поддржи нивната интеграција во германското општество. Во текот на своето постоење, Советот го промовира и ги негува нашите културни изрази, обичаи и јазик, истовремено работејќи на засилување на врските помеѓу македонската заедница во Германија и Македонија.

Советот работи активно на поддршка на образованието и културните активности на македонските заедници во Германија, организирајќи различни настани, семинари, изложби и други активности кои ги промовираат нашите вредности и наследство. Историјата на Централниот Совет на Македонците во Германија е историја на заедничка работа, ангажман и одбрана на нашиот идентитет. Ние сме горди што сме дел од оваа организација и продолжуваме да работиме за засилување на македонската заедница во Германија и за нашиот заеднички напредок.

Македонски весник “Илинден“: Како се организирани Македонците во Сојузна Република Германија и кој се проблеми се соочува?

Македонците во Сојузна Република Германија се организирани преку различни заедници, организации и институции кои имаат за цел да ги заштитат и промовираат интересите на македонската заедница во Германија. Една од најважните организации е Централниот Совет на Македонците во Германија, кој работи како главна платформа за зближување на македонските заедници во различните делови на Германија. Централниот Совет игра значајна улога во организирање на настани, културни активности и образовни програми, како и во излегување во јавноста и заштита на интересите на македонската заедница.

Сепак, македонската заедница во Германија се соочува со неколку предизвици и проблеми. Еден од нив е задржувањето на македонскиот идентитет и култура во страна со различна култура и јазик. Оваа дијаспорна заедница се труди да ја пренесе македонската култура на следните генерации и да ги задржи врските со Македонија.

Дополнително, има и предизвици во областа на интеграцијата и правата на македонските заедници во германското општество. Од големо значење е обезбедувањето на еднакви можности за образование, работа и учество во јавниот живот, како и заштита од дискриминација и промовирање на меѓуетничката хармонија.

Македонските заедници во Германија се активни во борбата за надминување на овие предизвици и работат во соработка со различни стручни и владини организации, како и со други заедници во Германија и Македонија.

Македонски весник “Илинден“: Грција и Бугарија со години го негираат постоењето на малцинства та во нивните земји, вклучително и македонското малцинство. Дали Централен Совет на Македонците во Германија, планира да интервенира во заштита на малцинствата во Бугарија и Грција, кои двете се членки на ЕУ, и каде малцинствата треба да бидат законски признати и прифатени, со што ќе се испочитуваат основните човекови права во согласност со европските законски стандарди за малцинствата?

Ние како организација сме решени да се заложиме за подобрување на ситуацијата на македонското малцинство во Грција и Бугарија. Нашите активности се насочени кон заштита на нивните права и засилување на нивниот глас.

За да го постигнеме овој цел, ќе ги преземеме следниве мерки:

  1. Истражување и документирање: Ќе спроведеме детални истражувања за статусот и условите на македонското малцинство во двете земји. Ќе ги собереме сите достапни информации, извештаи и докази за случаи на негирање на постоењето и нарушување на правата на малцинството.
  2. Адвокација и лобирање: Ќе ги користиме собраните информации и докази за да се обратиме до меѓународни организации како Организацијата за безбедност и соработка во Европа (ОБСЕ), Европската унија (ЕУ) и Организацијата на обединетите нации (ООН). Ќе ги информираме за ситуацијата на македонското малцинство и ќе бараме нивна интервенција и поддршка.
  3. Јавни кампањи и подигнување на свест: Ќе организираме различни јавни кампањи, семинари, дебати и културни настани за да ја подигнеме свеста на јавноста за проблемите што ги искусува македонското малцинство. Ќе ги користиме медиумите, социјалните мрежи и други канали за да ги истакнеме нивните потреби и права.
  4. Соработка со други невладини организации: Ќе се вклучиме во соработка и партнерство со други невладини организации, кои работат за заштита на правата на малцинствата и за промовирање на меѓуетничката хармонија. Заедно, ќе имаме поголемо влијание и можеме да постигнеме поголем ефект на нашите активности.
  5. Образование и култура: Ќе се фокусираме на промовирање на образовни програми и културни активности што ги нагласуваат македонската култура и историја. Преку образованието и културата сакаме да ја зајакнеме свеста и идентитетот на македонското малцинство.

Се надеваме дека со нашите активности ќе придонесеме за подобрување на ситуацијата и за заштита на правата на македонското малцинство во Грција и Бугарија.

Сепак, важно е да се нагласи дека Европската Унија има законски стандарди и норми за заштита на малцинствата и спроведување на човековите права. Како членки на ЕУ, Грција и Бугарија имаат одговорност да ги спроведат овие стандарди и да гарантираат заштита на малцинствата во своите земји. Меѓународните и европските институции, како што се Европската комисија и Советот на Европа, работат на поддршка на земјите-членки да ги спроведат законските стандарди за заштита на малцинствата. Граѓанските организации, невладините организации и други заинтересирани страни играат важна улога во придонесување за промовирање и заштита на правата на малцинствата. Важно е да се поддржува промовирањето на толеранција, дијалогот и меѓуетничката хармонија како дел од изградбата на инклузивни и мултикултурални општества.

Македонски весник “Илинден“: Која е вашата порака за Македониците во Сојузна Република Германија и во Европа?

Верувам дека мојата порака до македонската заедница во Сојузна Република Германија и во Европа е дека треба да го чуваме и негуваме нашиот идентитет, култура и наследство. Нашата Македонија има богата историја и имаме многу што можеме да се гордееме во областа на културата, науката и уметноста. Со своите искуства и знаење, можеме да го понапредиме и надградиме нашиот народ.

Важно е да го заштитиме и промовираме нашето наследство, да го негуваме македонскиот јазик, културата и традициите, како и да ги споделуваме со другите за да ги промовираме во многукултурните општества во кои се наоѓаме. Истовремено, промовирајте толеранција, разбирање и учење од другите култури и заедници, што може да ја зголеми нашата сопристојба и хармонија.

Засилете ја вашата образовна, културна и професионална ангажираност, бидете активни и донесувајте позитивни промени во вашето опкружување. Имајте на ум дека вашите гласови и дела имаат сила да влијаат на промените и да го надминате предизвикот на задржувањето на вашето наследство и идентитет.

Од големо значење е да се чувствувате себеси како дел од македонската заедница и да ги негувате врските со Македонија. Преку организации и заедници, како што е Централниот Совет на Македонците во Германија, имате можност да ги споделите вашите искуства, да ги промовирате вашите вредности и да го браните вашиот идентитет. Нека ви биде извор на гордост што сте Македонци и што чувствувате припадност кон вашата заедница и нација.

Македонски весник “Илинден“: Во име на Македонски весник “Илинден“, ви благодарам за разговорот, за вашата соработка и ви посакувам личен и професионален успех.

Искрено ви благодарам за вашата поддршка и ангажираност. Со заеднички напори и соработка, сигурен сум дека можеме да донесеме позитивни промени и да го заштитиме нашето културно наследство.

Македонски весник “Илинден“

Главен уредник: Никола Ѓурѓај

Advertisement