Иницијативата за малцинство SafePack изготви законски предлози за Европскиот парламент 

 

Федералната унија на европски националности (ФУЕН) го изготви првото резиме на законските предлози засновани на иницијативата за европско граѓанство на малцинство SafePack. Документот на педесет страница, подготвен од тимот на европски правни експерти, вклучува одредби со кои се регулираат сите области на заштита на малцинствата кои се опфатени со иницијативата, како и мотивација на предложените мерки од областа на образованието, културата, јазичните права, јавната администрација, регионалните фондови , медиумите, правата на Ромите, државната помош и прашањата поврзани со малцинствата без државјанство.

“Би сакал да ја искористам оваа прилика и да им се заблагодарам на правните експерти за сеопфатен сет на предлози и за нивната посветеност кон овој проект”, изјави Лорант Винцзе. Според претседателот на Фуен, спроведувањето на овие предлози ќе биде можно во неколку фази. Неколку чекори може да се преземат веднаш, додека другите активности ќе бидат можни само во следната повеќегодишна финансиска рамка, а некои од активностите бараат исцрпна политичка дебата. “Додека дел од предложените мерки, доколку треба да се усвојат, бездруго ќе се вклопат во тековната рамка на ЕУ, има некои поамбициозни предлози кои бараат подолга дебата. Третиот дел од нив би значел измени на договорите на ЕУ. Подоцнежниот вид главно се однесува на општите законски одредби за заштита на малцинствата. Така, нашиот пристап е и отсекогаш бил дека усвојувањето на законска рамка за заштита на малцинствата на ниво на ЕУ е долгорочен процес. Експертите објавија неколку предлози кои ќе им користат на автохтоните национални малцински заедници во Европа “- истакна Лорант Винцзе.

Поради Копенхагенските критериуми, проширувањето на Европската унија кон Исток донесе нов импулс, нов политички и правен контекст за заштита на малцинствата во Европа. Државите кандидати ги исполниле овие критериуми, но оттогаш доживеале регресии во однос на малцинските права. Според експертите, во интерес на зачувување на културната и јазичната разновидност на Европа, сегашната рамка на ЕК ќе овозможи усвојување на мерки за заштита на малцинствата слични на оние што се предложени во Рамката за национални стратегии за вклучување на Ромите. Понатаму, механизмот за следење на состојбата на владеењето на правото може да се прошири и да го вклучи следењето на состојбата на националните малцинства, а известувањата усвоени од Европскиот парламент во областа на заштитата на малцинствата може да послужат како основа за законски иницијативи кои Комисијата може да се обрати. Експертскиот тим се очекува повторно да се состане во март, во Брисел, да продолжи да работи на предлогот, да го подобрува и да го направи поприлагодлив на сегашната рамка на ЕК. Законодавните предлози, најверојатно, ќе бидат завршени во април 2019 година.