Македонско друштво “Илинден”-Тирана бара итна средба на претсавници од Владата на Албанија и на Македонија со цел да се отпочне со преземање мерки спас на Преспанското Езеро

Ваквото барање на Македонско друштво “Илинден”-Тирана не е ништо ново, ниту неостварливо. Напротив. Актуелната состојба со Прспанското Езеро бара итно преземање мерки бидејќи Езерото е на чекор до еколошка катастрофа. Преспанското Езеро, како едно од најстарите сочувани тектонски езера во светот, споменик на природата и дом на 1.500 ендемски видови животни. Но, според последната состојба, Езерото на одредени места е повлечено и до 200 метри од брегот. Алармантната состојба со недостатокот на вода засекогаш ќе го нарушат и уништат екосистемот на Преспанското Езеро. Во време кога и Македонија и Албанија, вложуваат сопствени средства, но земаат и огромни суми од европските институции за заштита на екосистемот, недозволиво е да не вложат во зачувување на флората и фауната во и околу Преспансото Езеро. Секако. Значењето на Езерото е огромно и за Македонците од областа Преспа кои егзостенцијално се поврзани со Преспанското Езеро, Економските импликации по населението кое живее околу Езерото се катастрофални. Страдаа земјоделието, риболовот туризмот. Вака согледувајќи ги последиците од незаинтересираноста на Владите на Македонија и Албанија, итно треба да преземат мерки за санирање на незавидната состојба на Преспанското Езеро. Секако, за еколошката катастрофа на Преспанското Езеро голема вина има и ненавременото реагирање на градоначалниците во општините чии атари се наоѓаат на бреговите на Преспанското Езеро. Членовите на Македонско друштво “Илинден”-Тирана сметаат дека молчењето и нереагирањето на уништувањето на Преспанското Езеро не е намерно и смислено делување на оние кои сакаат Македонците од преспанскиот крај да бидат економски зависни и понижени. – стои во то потпишано од претседателот на Македонско друштво “Илинден“-Тирана, Никола Ѓурѓај.