Македонско друштво “Илинден“-Тирана дел од Меѓународната манифестација “Струшки книжевни средби 2018“

 

Македонско друштво “Илинден“-Тирана e дел од Меѓународната манифестација “Струшки книжевни средби“ со поетесета Сара Џелили. Струшки книжевни средби се одржават од 5 до 7 јули 2018 во Струга, Охрид и Вевчани, Република Македонија во организација на Здружението за литература култура и наука “Бран“ од Струга и Ревијата за книжевност “Бранувања“ што излегува во Струга. Песните на поетесата, Сара Џелили ќе бидат објавени во новиот број на ревијата за книжевност “Бранувања”. Македонско друштво ”Илинден”-Тирана им се заблагодарува на организаторот на г-дин Петко Шипинкаровски, што годинава, за втор пат Македонско друштво “Илинден“-Тирана беше дел на Меѓународната манифестација “Струшки книжевни средби“-2018 со поетесета Сара Џелили како преставник на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана ќе има преставник на Македонците од Република Албанија.