Македонското друштво “Илинден“-Тирана дел од Меѓународната манифестација “Струшки книжевни средби 2019“

 

Македонско друштво “Илинден“-Тирана e дел од Меѓународната манифестација “Струшки книжевни средби“ со поетесета Сара Џелили. Струшки книжевни средби се одржават од 4-ти до 6-ти јули во Струга, Охрид и Вевчани, Република Македонија во организација на Здружението за литература култура и наука “Бран“ од Струга и Ревијата за книжевност “Бранувања“ што излегува во Струга. Сара Џелили прочита матриал подготвен од Никола Ѓурѓај претседател на Македонско друштво “Илинден“-Тирана, со  тема „Македонскиот јазик во електронските и печатените медиуми во Албанија“.

Македонско друштво ”Илинден”-Тирана им се заблагодарува на организаторот на г-дин Петко Шипинкаровски, што годинава, за трет пат Македонско друштво “Илинден“-Тирана беше дел на Меѓународната манифестација “Струшки книжевни средби“-2018 со поетесета Сара Џелили како преставник на Македонско друштво ”Илинден”-Тирана и преставник на Македонците од Република Албанија.