Претседателот на Македонско друштво “Илинден”- Огранок Голо Брдо учестуваше конференција за Малцинствата во Западен Балкан Македонија

Претседателот на Македонско друштво “Илинден”- Огранок Голо Брдо Или Халилај учестуваше конференција за Малцинствата во Западен Балкан, организирано од ФУЕН двогодишниот проект “Малцинства во Западен Балкан” заврши во Скопје со финална конференција на 1 февруари 2018 година. Со финалниот заеднички настан, проектниот тим се собра во Скопје и заедно со локалните и меѓународните партнери ги презентираат резултатите и дискутираат за клучните елементи за успешен трансфер на знаење во рамките на проектот. Некои од главните достигнувања и резултати од иницијативата вклучуваат формирање на Канцеларија за малцински прашања во Бијелина (БиХ), создавање платформа за социјален дијалог и соработка во Тетово, обуки во Македонија за следење и спроведување на акциониот план за Ромите и Ашкали во Уриевац и Призрен, Косово и објавување на Прирачник за малцински институции во Шлезвиг-Холштајн и образовни инфо-листови за избрани теми.

Покрај конкретните резултати од проектот што ќе бидат презентирани на конференцијата, иницијативата беше успешен чекор кон трансферот на знаење и воведување практики од регионот Шлезвиг-Холштајн, како и воспоставување на одржлива мрежа на општини и ромски невладини организации во четири целни земји во Западен Балкан. Малцинствата во Западен Балкан е проект поддржан од Германското сојузно министерство за економска соработка и развој (БМЗ) и кофинансиран од Државниот канцелар Шлезвиг-Холштајн во 2016 и 2017 година. Проектот беше заеднички спроведен во 2016 и 2017 година од страна на Deutsche Gesellschaft Регионалната канцеларија во Хамбург и Регионалниот проект ГИЗ во соработка со Федералната унија за европски националности (ФУЕН) и Европскиот центар за малцински прашања (ЕЦМП).