Претседателот на Македонско друштво “Илинден“-Тирана, Никола Ѓурѓај освари средби со преставници на словенските малцинства во Европа

Претседателот на македонското друштво “Илинден”-Тирана, Никола Ѓурѓај за време на 25-тиот семинар на работната група на словенските малцинства во Европа при ФУЕН, што се одржa од 17 до 20 ноември 2022 година во Виена, Австрија, најголемиот собир на словенските малцинства во Европа. На семинарот присуствува 52 преставни од организации членки на работната група на словенските малцинства во Европа (АГСМ) при ФУЕН од дванаесет Европски земји.

Покрај другите, во неговата работа учестуваше и претседателот на Македонско друштво “Илинден“-Тирана, Никола Ѓурѓај. Она што беше исклучително позитивно за Македонците во Република Албанија беше фактот дека се презентира “Положбата на Македонците во Албанија и положбата на Македонско друштво “Илинден“-Тирана и проблемите што ги застегат Македонците во Република Албанија за по широка јавност.

Претседателот на Македонско друштво “Илинден“-Тирана, Никола Ѓурѓај за време на семинарот освари средби со  д-р Ангелика Млинар, Словенка во Австрија, Претседател на работната група на словенските малцинства во Европа (АГСМ), поранешна министерка одговорена за развој, стратешки проекти и кохезија во Словенија, поранешна европратеник 2014/2019 година, поранешна член на Националниот совет на Австрија 2013/2014 година, поранешна потпретседател на ФУЕН 2019-2022, во Австрискиот Парламент со пратеничката на Партијата на зелените, г-ѓа Олга Воглауер, Словенка во Австрија, со Евгенија Нацулиду, преставник на организација „Крсте Мисирков (Движење за промоција на македонскиот мајчин јазик)“ на македонското малцинство во Република Грција, Маринко Цулафиц, претседател на Заедницата на Црногорците во Република Албанија.

Претседател на работната група на словенските малцинства во Европа (АГСМ) д-р Ангелика Млинар, Словенка во Австрија,  поранешна министерка одговорена за развој, стратешки проекти и кохезија во Словенија, поранешна европратеник 2014/2019 година, поранешна член на Националниот совет на Австрија 2013/2014 година, поранешна потпретседател на ФУЕН 2019-2022

Во Австрискиот Парламент со пратеничката на Партијата на зелените, г-ѓа Олга Воглауер, Словенка во Австрија

Евгенија Нацулиду, Македонка од Егејска Македонија преставник на организација „Крсте Мисирков (Движење за промоција на македонскиот мајчин јазик)“ на македонското малцинство во Република Грција

Маринко Цулафиц, претседател на Црногорската заедница во Република Албанија

Advertisement