Претставниците на Делегацијата на ЕУ во посета на Мала Преспа (ФОТО)

Претставниците на Делегацијата на ЕУ во Албанија, заедно со специјалистите на ДРТК Корча, АДЗМ – Корча,  посетуваат некои од спомениците на културата во областа Мала Преспа и Голема Преспа. За време на посетата на Пештерата Трен, Камените слики на Шпиле, селото Шуец, црквата Св. Марија во Глобочани и селото Зрноско итн, беа запознаени со можностите за инвестирање, приоритет во овие области, и кој се потребите за овие области, во сите аспекти, културни, природни, туристички, економски итн. ДРТК Корча, преку извештај ги презентираше сите предлози и можности за интервенција во културните споменици во овие области. Областа Преспа е населено со македонско население.