Се одржа Изборното собрание на Сојузот на националните малцинства на Република Српска

На 11 септември 2020 година, Изборното собрание на Здружението на национални малцинства на Република Српска се одржа во просториите на Еврејскиот културен центар во Бања Лука. Бидејќи претходно планираниот датум на Собранието требаше да се одржи во согласност со моменталната епидемиолошка состојба предизвикана од присуството на коронавирус, на Изборното собрание присуствуваа 28 делегати од Бања Лука, Приједор, Прњавор, Градишка.Во воведното обраќање и пред почетокот на работата на Собранието, на присутните делегати и гости им се обратија Фрањо Ровер во име на Сојузот и Ѓорѓи Микеш  во име на Еврејскиот културен центар. Преку седумнаесет точки од Агендата, делегатите на Собранието усвоија документи во врска со извештаите за работата на Сојузот  и Надзорниот одбор за 2019 година и плановите за работа за 2020 и 2021 година.

Извршен е избор на новото  раководство на Алијансата на националните малцинства на Република Српска и за следниот четиригодишен период со мнозинството гласови повторно му ја укажаа  довербата на Фрањо Ровер да остане на чело на Алијансата и во следниот период. Нов потпретседател на Сојузот  е Јанко Шимон од Здружението на Словаците од Семберија „Јурај Јаношик“ Бјелина, а нови членови на Управниот одбор се: Љубица Јањетовиќ, Драган Храстек, Александра Стевандиќ, Ирен Миливојевиќ, Зоран Митровски,  Даниел Ковч, Младен Луниќ и Даниела Тркуља.

Покрај овие тела, беа избрани и нови членови на Надзорниот одбор, како и Комисијата за култура и информации и законски и законски. По завршувањето на собранието, претседателот Ровер им се заблагодари на присутните и ја изрази својата намера Сојузот  да преземе дополнителни активности за спроведување на планот за работа за 2020 година до степенот што го дозволува моменталната состојба, иако многу активности требаше да се одложат  нанеодредено време. Исто така, во наредниот период, една од главните активности ќе бидат обврските поврзани со подготовка на акционите планови што произлегуваат од ново усвоената Стратегија за унапредување и заштита на правата на лицата кои припаѓаат на националните малцинства во Република Српска за периодот 2020-2024 година.