Ставро Грозданов од село Врбник, Егејска Македонија денес во Албанија е Македонски револуционер, активист на ВМРО 

Ставро Грозданов е роден во 1886 година вo село Врбник, Егејска Македонија денес во Албанија, 5 километри од градот Билишта и 40 километри северозападно од Костур, Егејска Македонија. Во 1903 година, за време на Илинденско востание, тој бил во друштво на Пандо Клиашев, заедно учествува во битката кај село Вамбел, каде беше ранет и лекуван во Битола од страна на д-р Робев. Во 1907 година бил заробен и осуден на смрт по битката во Смрдеш Егејска Македонија. Во 1908 година тој беше амнестиран по револуцијата на младите Турци. Тој работеше кратко легално со Васил Чекаларов, по што емигрираше во Торонто, Канада. Таму стана член на Македонска патриотска организација – МПО, политичка организација основана  од емигранти од Егејска Македонија.

Ставро Грозданов, Македонски револуционер, активист на ВМРО