Светскиот ден на планетата Земја се одбележа и во Националниот парк Преспа 

Денот на планетата Земја се слави на 22 април 2019 година. Целта е да се подигне свеста за важноста на природата. Поддршка на иницијативата на училишта во Долна Горица и Пустец, Рапа Корча и општината Пустец, со поддршка од проектот финансиран од КФВ,  организира Ден на планетата Земја под мотото “за чиста Преспа – иднината е во наши раце”. Организирани активности во текот на денот со цел подигање на свеста кај институциите. Активности спроведени се:
– Чистење на територијата,
– Создавање на депозити за отстранување на отпадот и компостирање,
– Кампања за подигање на јавната свест,
– Иднината е во наши раце “спроведена од ученици.
Активностите на Денот на планетата Земја се почетна точка за понатамошни активности за едукација на животната средина, планирани во рамките на проектот “Презвитеријанска биосферна резерва”. Проект за развој на Албанија, кофинансиран од Сојузна Република Германија преку банка на КФВ.