Во Тирана се одржа предавање на темата „Малцинствата и културната различност во Тирана“

Во Салата на библиотеката на Академијата за албанолошки студии, се одржа предавање „Малцинствата и културната различност во Тирана“ го одржа д-р. Ервин Качиу од Институтот за културна антропологија и уметнички студии.

Ова предавање е продолжение на Едукативната програма за културното наследство на Тирана и неговата околина што Општина Тирана, Дирекцијата за култура и културно наследство, ја организираше во текот на 2022 година во соработка со АСА.

Во ова предавање беа елаборирани некои основни поими кои помагаат за подобро разбирање на малцинствата, фокусирајќи се на описот на малцинствата кои живеат во Тирана и нивната рефлексија на социјалната и културната различност.

Тирана е метропола во постојан развој и трансформација поради миграцијата, имиграцијата и социјалната мобилност низ постсоцијализмот. Социјалната морфологија на Тирана е сложена затоа што се состои од хетерогена популација каде што е проектирана секоја можна застапеност на општествените групи кои живеат во Албанија, кои се расплетуваат и бараат да се афирмираат во оваа социјална средина.

Покрај етничките малцинства законски признати како национални малцинства, во моментов има околу 144 националности, со привремен или постојан престој во Албанија кои ја умножуваат културната разновидност на Тирана.

Предавањето се одвиваше во интерактивна форма со матурантите „Синан Тафај“ кои беа присутни. По предавањето имаше посета на Археолошкиот музеј со целосен објаснувачки водич на овој музеј, Гема Краја.

Advertisement