Градоначалникот на општина Булќиза ги посети Македонеците во областа Голо Брдо

Градоначалникот на општина Булѓиза ги посети Македонците во областа Голо Брдо, на 19 септември 2018 година започна новата 2018/2019 училишна година во селото Владимирица како за првачињата, така и за другите учиници во основното училиште во селото. Првиот училишен ден со учениците и жителите на село Владимерица, областа Голо Брдо, беше и градоначалникот на општина Булѓиза, господин Мелаим Дамзи. Во текот на неговиот престој во селото го посети основното школо во селото, а имаше и разговори и средби и со претставници од селото. Во оваа прилика градоначалникот беше придружуван од претставници на општина Големо Острени, како и од директорот за образование во општина Булѓиза.