Македонците во село Врбник, Егејска Македонија денес во Албанија заборавено од институците

Патната инфраструктура што ги поврзува селата со општина Девол е во лоша состојба 5 километри од градот Билишта се ноаѓа село Врбник, Егејска Македонија се наоѓа во планински предел на најисточната точка на Албанија, непосредно до границата со Грција. Жителите велат дека веќе 30 години не е инвестирано во оваа област.

Недостаток на главниот пат што го поврзува село Врбник со градот Билишт, немање канализациона мрежа во селото, главниот проблем што ги мачат Македонците во село Врбник е немање вода за пиење тоа доведе до напуштање на селото.

Село Врбник секогаш беше познато по познати личности во различни области. Денешниот живот се враќа како во средниот век. Животот е предизвик за 100 останати жители на селото. Тие апелираат за внимание. Инаку, тие ќе бојкотираат локални или локални избори.