Областа Преспа во првата светска низ објектиовот на Француските фотографи (1 дел)

 
Во текот на Првата Светска Војна (1914-1918), Преспа била директно вклучена во воените дејствија така што низ нејзина територија поминувал Македонскиот Фронт (1915-1918), кој што ја делел на два дела по линијата Лескоeц-Стење-Преспанско Езеро-Сливница-Претор. Од северната страна на фронтот се наоѓале војските на Централните сили на Германија, Австро-Унгарија и Бугарија, додека пак од јужниот дел се наоѓале силите на Антантата т.е. на Србија, Англија и Франција. Сите овие војски со себе имале и фотографи чија цел била да го овековечат животот на фронтот, како на војниците така и на обичните луѓе кои живееле во тој регион и прекрасните нови предели и пејсажи со кои се среќавале. Токму темата на овој пост е да ви ги прикажам “кадрата” на француските воени фотографи од овој регион во текот на Првата Светска Војна. Изворот на фотографиите е архивата на Министерството за Култура на Република Франција.

Сликано во западниот дел на Преспа за време на маршот на Французите од Драч до Битола Јануари – Март 1917 година

Во близина на селото Горица во западниот дел на Преспа за време на маршот на Французите од Драч до Битола Јануари – Март 1917 година

Камп во близина на селото Горица, Мала Преспа за време на маршот на Французите од Драч до Битола Јануари – Март 1917 година

Сликано во западниот дел на Преспа на 02.03.1917 година за време на маршот на Французите од Драч до Битола Јануари – Март 1917 година

Сликано во западниот дел на Преспанското Езеро на 02.03.1917 за време на маршот на Французите од Драч до Битола Јануари – Март 1917 година

Сликано во западниот дел на Преспанското Езеро на 02.03.1917 година за време на маршот на Французите од Драч до Битола Јануари – Март 1917 година

Сликано во западниот дел на Преспа на 02.03.1917 година за време на маршот на Французите од Драч до Битола Јануари – Март 1917 година

Командантот на 176 пешадиски полк Ламониер со соработниците. Сликано во близина на селото Лескоец на 02.02.1917 година за време на маршот на француската војска од Драч до Битола.

Одликување на српски војник со орденот “Витез на Легијата на Честа” од страна на капетанот Периер, придружник на генералот Гилаумат на 10 мај 1918 година во селото Рахово

Сликано во западниот дел на Преспанското Езеро во 1918 година

Командниот персонал на 176 пешадиски полк на чело со полковникот Вик. Сликано во село Штрбово на 18 јануари 1917 година

Слика на командниот персонал на 176 пешадиски полк на чело со полковникот Вик. Сликано во село Штрбово на 18 јануари 1917 година

Стара уништена црква сликана за време на посетата на генералот Гилаумат на Преспанскиот и Охридскиот регион 5-7 март 1918 година

Риболовци во Малото Преспанско Езеро сликани во јануари 1917 година за време на маршот од Горица (Корча) до Лерин.

Сликано во близина на селото Заградец во јануари 1917 година за време на маршот од Горица (Корча) до Лерин.