Општина Пустец ја подобрува каналската мрежа за одводнување (ФОТО)

Во земјоделството каде каналската мрежа за одводнување е од витално значење, Општина Пустец областа Мала Преспа интервенираат во подобрување на каналите за наводнување во областа Мала Преспа. Санација  се состоеше во чистење на вегетација, тампонирање и бетонирање. Чистењето на каналската мрежа за одводнување се спроведува според проектот што е изработен од Општина Пустец. Во Мала Преспа живеат околу 5 700 жители, сите од македонско етничко потекло и со православна христијанска вероисповед.
Advertisement