Претседателот на Македонско друштво “Илинден“-Тирана, Никола Ѓурѓај учестуваше на интернет заседанието на Генералното собрание на Федералната унија на европски националности

Федералната унија на европските националности (ФУЕН) го одржа своето првo Генерално собрание со интернет заседание, поради тоа што заседание на конгресот не се одржа, како што беше претходно планирано, во Горица на италијанско-словенечката граница со оглед на пандемијата со COVID – 19.

„Година и пол помина од нашиот последен конгрес, со многу подеми и падови, при што пандемијата на коронавирус постојано влијаеше на речиси сите наши планови. Сепак, мислам дека тоа ја покажува моќта и флексибилноста на нашата организација, професионалноста и креативноста на нашиот тим, дека иако сè уште не можеме да ја надминеме пандемијата, ги компензираме настаните што не се случија физички преку интернет и да понудат значајни услуги за нашите организации-членки. Во оваа ситуација која нема никаков вид на стабилност, преку нашата издржливост, истрајност и инвентивност, ФУЕН успеа да остане ефикасен и релевантен. Она што треба да го сториме сега е да ги надградиме нашите повторно откриени вредности и да ги направиме нашите заедници да напредуваат “- рече претседателот на ФУЕН, Лорант Винце на собранието на делегатите на ФУЕН за 2020 година.

Поради пандемијата COVID-19, Собранието беше организирано и реализирано со интернет комуникација на повеќе од 200 делегати. Во својот извештај, претседателот истакна дека ФУЕН направи значителни постигнувања за унапредување на каузата за автохтони малцинства во Европската унија со Иницијативата за малцински безбеден пакет. „Успеавме ова наша иницијатива е на дневен ред во институциите на ЕУ, земјите-членки и во експертската заедница за креирање политики. Преку овој процес, ФУЕН стана влијателна организација за застапување во круговите на ЕУ “, рече тој. Со тоа најави дека европскиот Парламент ќе има пленарна дебата и резолуција за Иницијативата за малцинство SafePack во декември оваа година.

Покрај тоа, збор имаа и потпретседателите на ФУЕН кои го презентираа Извештајот за активност на Собранието на делегатите. Госта Тофт зборуваше за напредокот на Minority Safepack Intitiative и потребата за повеќе права за малцинствата во Европа, особено во областа на образованието.

Владимир Хам ја презентираше патувачката изложба на германската работна група помеѓу два света и посетите на организациите членки, велејќи дека многу малцинства имаат не само политички, туку и егзистенцијални проблеми. Ангелика Млинар ја презентираше активноста на словенечката работна група РГСМ и нивната брошура со презентација на сите словенски малцинства во ФУЕН.

Халит Хабип Оглу, зборуваше за турската работна група ТАГ, велејќи дека и покрај пандемијата со коронавирусот, ФУЕН успеа да се соочи со вонредни состојби, а работната група исто така мораше да се соочи со овие состојби. Бахн Бансен ги претстави активностите и предизвиците на работната група „Не-сродни лица“.

Даниел Алфрајдер зборуваше за он-лајн анкетата за образовните можности на автохтоните малцинства во Европа, во која тие имаат придонес од 30 европски земји. Резултатите од истражувањето ќе бидат презентирани на Годишниот состанок на работната група за образование во декември. Новиот претседател на младинската организација, Андор Барабаш, исто така, ја претстави својата активност, како и намладинската организација. На ова заседание кон ФЕУН се приклучи нов член во редовите на организациите-членки на Организацијата.

Имено, Собранието на делегати ананимно гласаше за прием на Регионалната граѓанска организација „ Qumuqlar“ („Кумуклар“), чија цел е развој на културата Кумик, нејзин придонес кон кумичкиот јазик, зачувување и координација на проектите од Кумик. После гласањето „Кумуклар“ беше примена како обичен член. Тоа е невладина организација која е регистрирана во 2014 година и е со седиште во Москва, која ги претставува Турците Кумик во Руската Федерација. ФУЕН го поздрави приемот на Qumuqlar („Кумуклар“) како една од организациите меѓу своите членови.

Покрај другите, во работа на состнокот учестуваше и претседателот на Македонско друштво “Илинден“-Тирана, г-дин Никола Ѓурѓај. Македонското друштво “Илинден“-Тирана како членка на Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН), истовремено е и дел на работната група на словенските малцинства во ФУЕН. Македонско друштво ”Илинден” од Тирана е член на Федералната Унија на Европските Националности (ФУЕН) од 16. мај 2015 година и дел од Работната група на словенските малцинства при ФУЕН. Г-дин Никола Ѓурѓај е задоволен од досегашната соработка и ефектот од членството на Македонско друштво ”Илинден” од Тирана во ФЕУН и се надева на идни уште поголеми заеднички успеси во зачувувањето на македонскиот идентитет и ентитет во Албанија.