Снегот ги завеа Македонците во Голо Брдо 

 

Обилните врнежи од снег, присутни последните деновиве и на територијата на Албанија, ја блокираа областа Голо Брдо, населена главно со Македонци. Во ова ридско-планиснко подрачје, дебелината на снежната покривка достигнува, на одделни места и околу еден метар. -Целосно сме отсечени од светот. Патиштата што ја поврзуваат областа Голо Брдо, со Булќиза и со Либражд се целосно блокирани. Отсечени се селата Требиште, Клење, Стеблево, Мало Острени, Врница, а и патот кон граничниот премин Требиште – Џепиште што го поврзува Голо Брдо со Македонија е непрооден, -изјави за Македонски весник Илинден Или Халилај претседател на Македонско друштво “Илинден”-Огранок Голо Брдо.

Посочува дека прават напори,колку толку да го оспособат патот кон преминот кај Џепиште,кој,за разлика од другте патни правци,кои се макадам, е асфлтиран и е во должина од четири километри. -Дебар ни е поблиску,од кој било друг град во Албанија. Во ни едно наше населено место нема здравствена амбуланта,па за каква било здравствена услуга доаѓаме во Дебар. Моите две деца се со настинка,па со оспособувањето на овој пат ќе одам до Дебар да земам лекови,-вели Халилај. Инаку, овој пат е од посебна важност, бидејќи, во вакви временски непогоди, жителите од Голо Брдо, кога станува збор за итни случаи на болни, истите ги транспортираат до Општата болница во Дебар, поради близината,каде секогаш излегуваат во пресрет. Ништо подобра не е состојбата и во областа Гора исто така населена со Македонци.