Видео од процесот на изработување на изрбаотување на македонската носија од село Острени (Малестрени) областа Голо Брдо (ВИДЕО)

Со оглед што во областа Голо Брдо живеат Македонци, кои ја практикуваат својата традиција, за македонската традиција се заинтересирала и Општина Булќиза. Тоа го покажува со објавувањето на видео од процесот на изрбаотување на македонската носија од село Острени (Малестрени), областа Голо Брдо (ВИДЕО)

Во него се претставува благословеноста за нашето културно наследство. #традиција, #уметност и #култура, кои се гледаат во секој детал и секоја боја на нашите народни носии. Селото Острени (Малестрени), областа Голо Брдо е посебно богатство на ова наследство, кое е вистински предизвик за секој посетител. Затоа, и ние го промовираме повикот на Општината Булќиза да го посетите селото  Острени (Малестрени), областа Голо Брд, но и другите села во Општината Булќиза.

Препознајте ја и заштитувајте ја традицијата, како скапоцено богатство наследено меѓу генерациите. Посетете ја Булќиза #Острени (Малестрени), областа Голо Брд #Традиции #Култура

Advertisement