Заврши броењето во четри избирачки место во Општина Пустец

Броењето на гласовите започна во Општина Пустец, откако пристигнаа сите гласачки кутии од цела Општина Пустец, комесарите започнаа со постапката за пребројување, заврши броењето на првото избирачко место, во село Шулин, СП со 118 гласа, ДП со 114 гласа, ЛСИ со 17 гласа, второто избирачко место во село Горна Горица, СП со 159 гласа, ДП со 68 гласа, ЛСИ со 9 гласа, трето избриачко место село Пустец СП со 245 гласа, ДП со 109 гласа, ЛСИ со 61 гласа и четврто избирачко место село Долна Горица СП со 88 гласа, ДП со 43 гласа, ЛСИ со 8 гласа. Во Пустец има 7 избирачки места, кои ги бројат три групи. Гласале 1600 од вкупно 4366 запишани гласачи во единствениот избирачки список во оваа општина.

Advertisement