Заврши броењето во избирачките места во Општина Пустец, СП 868, ДП 473 и ЛСИ 168 гласови

Броењето на гласовите започна во Општина Пустец, откако пристигнаа сите гласачки кутии од цела Општина Пустец, комесарите започнаа со постапката за пребројување, заврши броењето на првото избирачко место, во село Шулин, СП со 118 гласа, ДП со 114 гласа, ЛСИ со 17 гласа, второто избирачко место во село Горна Горица, СП со 159 гласа, ДП со 68 гласа, ЛСИ со 9 гласа, трето избриачко место село Пустец СП со 245 гласа, ДП со 109 гласа, ЛСИ со 61 гласа, четврто избирачко место село Долна Горица СП со 88 гласа, ДП со 43 гласа, ЛСИ со 8 гласа, пето избирачко место село Глобочани СП со 34 гласа, ДП со 40 гласа, ЛСИ со 7 гласа. Во Пустец има 7 избирачки места, кои ги бројат три групи. СП доби вкупно 868 гласови, по што следува ДП со 473 гласа и ЛСИ со 168 гласови. Гласале 1600 од вкупно 4366 запишани гласачи во единствениот избирачки список во оваа општина.

Advertisement